Barwicki, Władysław

Władysław Barwicki (1865—1933) – malarz, rzeźbiarz, poeta.

Urodził się w Puławach (akt jego urodzenia został sporządzony w Lublinie), syn Leopolda Barwickiego – cukiernika i Wincentyny z Kozyrskich. Wcześnie wykazywał zainteresowania i uzdolnienia artystyczne. Pierwsze kroki w malarstwie rozpoczynał w pracowni sztuki stosowanej u Wandalina Strzałeckiego w Warszawie. Ponadto przez 11 lat uczęszczał do pracowni Wojciecha Gersona, pod wpływem twórczości którego pozostał do końca życia. W 1888 r., wystawił w księgarni M. Arcta w Lublinie portrety kredkowe. Mieszkał stale w Lublinie m.in. przy ul. Powiatowej 5 m. 9. Blisko związany z zakonem oo. Kapucynów w Lublinie, Wolną Szkołą Malarstwa i Rzeźby Ludwiki Mehofferowej, Związkiem Lubelskich Plastyków „Krąg” czy też kolejowym stowarzyszeniem muzycznym „Lutnia”. Brał udział w akcjach społecznych m.in. w 1930 r. uczestniczył w wystawie na rzecz walki z gruźlicą. Tworzył głównie obrazy o tematyce religijnej, pejzaże i portrety.

Na przełomie XIX i XX w. wykonał dekoracje malarskie wnętrz lubelskich obiektów, jak np: Teatr Letni „Rusałka” (1898), cukiernia Władysława Rutkowskiego (1901, obecnie „Lublinianka”), cukiernia Emiliana Domańskiego przy ul. Namiestnikowskiej (Panorama Lublina od strony wjazdu zamojskiego, 1913); od 1915 r. współpracował z Teatrem Miniatur w Lublinie, wykonując „malownicze dekoracje” do operetek. W 1899 r. ozdobił neobarokową polichromią wnętrze kościoła (dawniej SS. Bernardynek) przy ul. Królewskiej nr 9. Do kościoła parafialnego w Piotrowinie k. Opola Lub. namalował obraz Zabójstwo św. Stanisława (1902). W latach 1927-1933 wiele pracował dla oo. Kapucynów: w Krośnie i Rozwadowie. Jego dzieła znajdują się również w kościołach w Lublinie i Olesku, Turbii, Woli Rzeczyckiej k. Tarnobrzega i w Majdanie Królewskim k. Kolbuszowej. Niektóre jego prace były powielane na kartach pocztowych (cykl Życie — Marzenia młodzieńca, Walka, Kres, Witaj jutrzenko swobody, Sen Leszka Czarnego, Ku czci Sienkiewicza).

Zmarł 12 lutego 1933 roku w Lublinie, został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej (kwatera 4b).


 • Akta urodzenia Władysława Barwickiego urodzonego 11 czerwca 1865 r. w Nowej Aleksandrii (obecnie miasto Puławy), syna Leopolda i Wincentyny z Kozyrskich
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 25 czerwca 1866 r.
  zespół: 35/1859/0, ASC Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej św. Jana w Lublinie, sygn. 49, nr aktu U238/1866 r.

 • Afisz autorstwa Władysława Barwickiego pt. „Społeczeństwo młodzieży, przyszłości narodu. Dnie wpisów szkolnych”
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 1916 r.
  Autor litografii: A. Rembowski
  zespół: 35/632/0, Zbiór afiszów i druków ulotnych, sygn. 457.

Treść afiszu: “Składajcie grosze – zbiorą się pieniądze”


 • Cegiełka autorstwa Władysława Barwickiego “Ratujmy głodne dzieci”
  Miejsce i data wykonania: Lublin, ok. 1921 r.
  Autor litografii: A. Jarzyński
  zespół: 35/632/0, Zbiór afiszów i druków ulotnych, sygn. 144.

 • Kwestionariusz autorski Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddziału Sztuki i Kultury wypełniony własnoręcznie przez Władysława Barwickiego.
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 1 sierpnia 1923 r.
  zespół: 35/403/0, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Komunikacyjno-Budowlany, sygn. 3263.

Pismo zawiera miejsce zamieszkania artysty w Lublinie przy ul. Powiatowej 5 m. 9.


 • Grób rodziny Kozyrskich, Pliszczyńskich i Barwickich na cmentarzu Rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej w sekcji IV
  Miejsce i data wykonania fotografii: Lublin, 1963 r.
  Autor fotografii: Anatoliusz Czerepiński

  zespół: 35/2407/0, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie, sygn. 153.

BIBLIOGRAFIA
 • Domański M., Barwicki Władysław, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, T. I, Lublin 1993
 • Gadacz K., Inwentarz zbiorów sztuki prowincji krakowskiej zakonu oo. Kapucynów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” XI, 1965, XII, 1966, XIV, 1967
 • Gawarecki H., O dawnym Lublinie, Lublin 1986 (wyd. 2)
 • Grajewski L., Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w., Warszawa 1972
 • Kalinowski S., Śp. Władysław Barwicki, „Głos Lubelski” 1933, nr 46, s. 5, nr 47, s. 5
 • Ilustracje autorstwa Władysława Barwickiego t.j. alegoria rzeki Bystrzyca, z legend lubelskich – Sąd Trybunalski, Sąd Diabelski zamieszczone zostały w Kalendarz Lubelskim na rok 1917.