Idea

Galeria „Lubelskie Dossier. Znani i nieznani w materiałach archiwalnych” jest projektem realizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Jej ideą jest przedstawienie materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu lubelskiego Archiwum dotyczących znanych oraz mniej znanych osobistości, których życie było mniej lub bardziej trwale związane z Lublinem lub Lubelszczyzną. Są wśród nich osoby ze świata nauki, literatury i kultury, działacze polityczni i społeczni oraz ci wszyscy, którzy swoją wiedzą i postawą zapisali się w dziejach Polski, a tym samym Lublina i regionu. Na podstawie odszukanych materiałów ilustrujemy ich życie osobiste, działalność naukową, zawodową i publiczną.

Wybrane materiały zostały opatrzone komentarzem zawierającym rys biograficzny danej osoby, podkreślającym jej związek z Lublinem i Lubelszczyzną oraz charakterystykę archiwalną dokumentu. Ponadto całość została wzbogacona bibliografią, dzięki której osoby zainteresowane będą mogły pogłębić swoją wiedzę dotyczącą nie tylko danej osoby – jej życia, twórczości, poglądów czy też pracy zawodowej, ale również i prezentowanego rodzaju dokumentu. Całość projektu została dodatkowo opatrzona alfabetycznym wykazem osób, znajdujących się w galerii.

Ważnym celem, jaki stawiamy sobie realizując ten projekt, jest zaprezentowanie różnorodności materiałów archiwalnych, które można wykorzystać nie tylko do poznawania życia i działalności znanych osób, ale także przy prowadzeniu indywidualnych badań genealogicznych własnej rodziny. Osoby prowadzące tego typu poszukiwania w większości ograniczają je do akt stanu cywilnego czy też ksiąg metrykalnych, a przecież na przestrzeni wieków powstawała znacznie bogatsza dokumentacja, która dostarcza wielu informacji o konkretnych osobach. Należą do niej m.in. różnego rodzaju spisy i rejestry osób prowadzone przez urzędy administracji państwowej, samorządowej i kościelnej, dokumentacja szkolna i pracownicza. Niejednokrotnie dużo więcej informacji o historii ludzi niż metryki stanu cywilnego dostarcza dokumentacja osobista, w tym tak ważne prywatne zapiski.

Projekt „Lubelskie Dossier” ma charakter otwarty. Jest stale rozbudowywany w miarę odszukiwania nowych materiałów, które są albo uzupełnieniem istniejących już haseł lub też podstawą do tworzenia nowych.