O stronie

Głównym pomysłodawcą idei galerii, opisów biograficznych i bibliograficznych oraz selekcji materiałów archiwalnych jest Agnieszka Konstankiewicz.
W kwerendzie materiałów archiwalnych brali również udział pracownicy Archiwum: Anna Chursan, Zofia Jakóbczak, Ida Kłak, Józef Kus, Łukasz Mulak, Jowita Piotrowicz, Alina Niedziałomska, Edyta Targońska, Elżbieta Wierzbicka oraz Monika Kucia (studentka UMCS, podczas praktyk).
Oprawa graficzna, internetowa i przygotowanie skanów do publikacji:  Marek Krzykała.
Wykonanie skanów: Marek Krzykała, Karol Szejgiec, Michał Zawada, Jacek Lipski.


Przeglądanie skanów

Kliknij na skanie – obraz otworzy się na wierzchniej warstwie. Kręć kółkiem myszki, aby go przybliżać lub oddalać. Złap (kliknij) i przeciągnij, aby przesuwać go na boki. Nawiguj pomiędzy obrazami używając strzałek z boku warstwy. Wyłącz używając znaku X w górnym prawym rogu.


Warunki wykorzystania kopii cyfrowych

Kopie materiałów archiwalnych prezentowane w portalu, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach tych materiałów lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane z serwisu na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki. Dla celów informacyjnych wymaga się podawanie źródła pochodzenia kopii cyfrowej w postaci aktywnego odnośnika do miejsca jej prezentacji w galerii lubelskiedossier.pl, a jeśli jest to niemożliwe – poprzez podanie źródła w formie podpisu: „Materiał pochodzi z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie”.