Ochorowicz, Julian

Julian Ochorowicz (1850-1917) – filozof, wynalazca, poeta, publicysta, fotograf, teoretyk pozytywizmu, badacz psychologii eksperymentalnej w zakresie zjawisk mediumicznych.

Urodził się 23 lutego 1850 roku w Radzyminie koło Warszawy. Był synem Juliana i Jadwigi z domu Sumińskiej. Uczył się początkowo w Warszawie, ale w wyniku represji popowstaniowych jego matka została wysiedlona, a Julian kontynuował naukę w Gimnazjum Męskim w Lublinie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Nawiązał tu znajomość m.in. z Aleksandrem Świętochowskim. W “Kurierze Lubelskim” publikował swoje utwory prozą i wierszem. Studiował w Szkole Głównej, następnie na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1874 otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie w Lipsku. Po powrocie do Warszawy, był redaktorem naczelnym pisma „Niwa”. Od roku 1881 był docentem na wydziale psychologii i filozofii przyrody na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie eksperymentował w dziedzinie elektryczności i elektromagnetyzmu, badał też zjawiska parapsychologiczne, mediumizm i hipnotyzm. Nie mając szans na uzyskanie profesury w 1882 r. wyjechał do Paryża. Utrzymywał się z praktyki lekarskiej z zastosowaniem terapii hipnotycznej. Rozgłos i uznanie oraz zyski przyniosły mu opatentowane wynalazki, głównie z zakresu telefonii. W 1905 r. został członkiem komitetu redakcyjnego “Annales des Sciences psychiques” w Paryżu. W 1906 r. został sekretarzem generalnym Międzynarodowego Instytutu Psychologii w Paryżu. W czasie I Wojny Światowej przebywał w Warszawie. Wykładał psychologię w szkole handlowej E. Rontalera. Opublikował wiele prac z zakresu filozofii, etyki, psychologii oraz parapsychologii.

Zmarł 1 maja 1917 roku w Warszawie.


 • Dziennik obecności klasy VII roku szkolnego 1856/66, w którym pod nr 33 figuruje Julian Ochorowicz
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 1856-1866 r.
  zespół: 35/527/0, Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie 1815-1866, sygn. 845.

 • Dziennik obecności klasy VII w roku szkolnym 1856/66, w którym pod nr 33 figuruje Julian Ochorowicz
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 1856-1866 r.
  zespół: 35/527/0, Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie 1815-1866, sygn. 845.

 • Świadectwo maturalne Juliana Leopolda Ochorowicza
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 30 czerwca 1866 r.
  zespół: 35/527/0,
  Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie 1815-1866, sygn. 492

BIBLIOGRAFIA
 • Bobrowska-Nowak W., Julian Ochorowicz na drogach i bezdrożach psychologii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1971, s. 67-85
 • Cienciała T., Julian Ochorowicz (1850-1917), “Kalendarz Cieszyński” 2002,  s. 222–224
 • Ochorowicz Julian Leopold, Polski Słownik Biograficzny, T. XXIII, Wrocław 1978
 • Ochorowicz Julian, Encyklopedia Polski, Kraków, 1996
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, T. III, Warszawa 1978